Posted on 19-May-2019

LDA Albania & Kosovo

“LDA Albania & Kosovo shpall rezultatet për pranimin e anëtarëve të rinjë”

Të gjithë atyre që janë pranuar LDA ju uron punë të mbarë dhe suksese, ndërsa ata që nuk u pranuan kanë të drejtë ankese sipas këshillave juridike që gjeni të bashkuar në vendim

Falenderojmë komisionin për punën e tyre!
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.